Psykologinen turvallisuus
johtajuuden ytimessä

Valmennusmetodimme avulla voidaan vahvistaa ihmisten
välistä yhteisymmärrystä, vuorovaikutusta ja luottamusta.

Tutkimuksien mukaan huipputiimeillä ja organisaatioilla on
yksi yhteinen piirre, ja se on psykologinen turvallisuus.

 

[op_liveeditor_element data-style=””]

Psykologinen turvallisuus luo edellytykset menestykselle ja kasvulle!

[/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_element data-style=””]

Psykologinen turvallisuus on käsite, joka nousee organisaatiopsykologiasta, sosiaalipsykologiasta sekä yksilön psykologisista tarpeista. Omassa työssä ja tutkimuksessamme olemme lähteneet kehittämään käsitettä vuorovaikutuksen ja johtamisen välineenä.

Valmennus- ja konsultointityössämme autamme organisaatioita ymmärtämään psykologista turvallisuutta ja sen vaikutuksia moniulotteisana ilmiönä. Psykologista turvallisuutta vahvistamalla edistetään toimivaa vuorovaikutusta, sitoutumista ja tuloksellisuutta. Se tukee itseohjautuvuutta, lisää innovatiivisuutta sekä parantaa merkittävästi työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

Psykologinen turvallisuus ei ole vain organisaation ’pehmeää’ osaamista, vaan sen kautta tehdään tulosta.

[/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

— SPACER —

[op_liveeditor_element data-style=””]

Meidän tapamme toimia

[/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_element data-style=””]

Olemme kehittäneet Based on Safe -metodin, jonka avulla voimme rakentaa konkreettisen toimintasuunnitelman ja kasvupolun, miten vahvistaa psykologista turvallisuutta osana tuloksen tekemistä juuri sinun organisaatiossasi.

Psykologisen turvallisuuden rakentaminen edellyttää sitä, että johtajuuden eri laadut ovat joustavasti koko organisaation tai tiimin käytössä. Olemme kehittäneet mallin, jossa tutkittu tieto ja pitkä organisaatioiden kehittämiskokemus yhdistyvät selkeäksi metodologiaksi. Tällä metodilla yksilöt, asiantuntijat, johtajat, tiimit ja organisaatiot voivat oppia uuden tavan olla vuorovaikutuksessa ja luoda organisaatiokulttuuria, jossa ihmiset voivat kehittyä, kasvaa ja menestyä.

[/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

Psykologinen turvallisuus on moniulotteinen ilmiö

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_color=”%23fafafa”]Psykologinen turvallisuus on moniulotteinen ilmiö, joka avautuu
neljällä päätasolla: yksilön henkilökohtaisena kokemuksena, kahden
välisissä vuorovaikutustilanteissa, yhteisön tai organisaation jaettuna
kokemuksena sekä laajempana kansallisena kokemuksena.

Psykologinen turvattomuus näkyy usein toimialojen mainekriiseissä
luottamuksen rapautumisena, työvoiman saatavuuden vaikeutena,
asiakaskokemuksen heikkenemisenä tai tyytymättömyytenä
johtamisen laatuun.

Lainaus ilmestyvästä kirjasta
Lilly Korpiola & Henriika Maikku: Psykologinen turvallisuus
johtamisen ytimessä[/text_block]

Psykologista turvallisuutta johtamalla pääset merkittäviin tuloksiin

 • Itseohjautuvuus ja innovaatiokyky

  Psykologinen turvallisuus avaa uutta luovuutta sekä vahvistaa rohkeutta toimia joustavasti ja itseohjautuvasti.

 • Ilmapiiri

  Psykologinen turvallisuus mahdollistaa rehellisen keskustelun vaikeistakin asioista sekä luottamuksen rakentamisen uudelleen silloinkin kun siihen on tullut säröjä.

 • Sitoutumisen johtaminen

  Psykologinen turvallisuus sitouttaa ihmisiä strategian ja arvojen mukaiseen toimintaan sekä parantaa merkittävästi työhyvinvointia ja jaksamista.

Tarjoamme valmennuksia, konsultointia ja kehittymisohjelmia, jotka auttavat organisaatiotasi uusiutumaan ja menestymään muuttuvassa maailmassa.

Tehokas johdatus (3h)

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_color=”%23fafafa”]Mediayhteiskunnassa sukupolviälykäs johtaminen vaatii uudenlaista tapaa olla vuorovaikutuksessa. Nyt tarvitsemme enemmän kuin koskaan johtamista, joka luo psykologista turvaa. Vain psykologisen turvallisuuden kautta voidaan tuottaa muutos, johon ihmiset sitoutuvat.

Miten tulla paremmaksi johtajaksi ja esimieheksi tai vaikuttavammaksi asiantuntijaksi? Psykologisen turvallisuuden johtamisen valmennuksen hyödyt:

 1. Oivallat syvemmin psykologisen turvallisuuden ja joustavan vuorovaikutuskulttuurin merkityksen organisaation menestystekijänä sen kaikilla tasoilla, oli kyse innovatiivisesta tuotekehityksestä teknologiayrityksessä tai vaativasta asiakastyöstä vanhustenhoidossa.
 2. Ymmärrät paremmin, miksi psykologinen turvallisuus on keskeistä myös sitoutumisen johtamisessa ja saat uusia työkaluja siihen.
 3. Käymme läpi konkreettisten esimerkkien kautta sitä, miten johtajuuden ja vuorovaikutuksen seitsemän päälaatua toimivat ja, miten kehittyä näiden kyvykkyyksien joustavassa käytössä.
 4. Psykologisen turvallisuuden ja johtajuuden laatujen ymmärtäminen tekee
  vuorovaikutuksen pelisäännöistä selkeitä myös vaikeissa ja haastavissa tilanteissa.

 

[/text_block]

Intensiivivalmennus

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_color=”%23fafafa”]Intensiivivalmennus soveltuu organisaatiolle, joka haluaa esimerkiksi vahvistaa tai parantaa asiakaspalvelukokemusta ja esimiestyötä. Psykologinen turvallisuus ja johtamisen laadut on erinomainen viitekehys johtoryhmätyöskentelyn ja johtamisviestinnän parantamiseen. Myös asiantuntijat tarvitsevat usein työssään ymmärrystä vuorovaikutuksen laatujen ja kyvykkyyksien haltuun ottamisesta.

Onnistuneessa muutosjohtamisessa psykologinen turvallisuus ja johtamisviestintä ovat tutkitusti keskeisiä tekijöitä onnistuneen muutoksen läpiviennissä ja pysyvässä jalkauttamisessa. Räätälöimme päivän sen mukaan, mitä näkökulmaa organisaatiosi tai toimialasi tarvitsee juuri tällä hetkellä.

Intensiivi voidaan toteuttaa 1-2 päiväisenä.[/text_block]

Kehittymisohjelma

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_color=”%23fafafa”]Organisaatiolle räätälöidyssä kehittymisohjelmassa on tärkeää, että osallistujat kytkevät valmennuksen teemat ja teoriat omaan työhönsä. Harjoittelemme kehittymisohjelmassa näiden taitojen juurruttamista arkeen välitehtävien avulla.

Halutessanne sisällytämme kehittymisohjelmaan myös lopputyön ja sparraamme osallistujia siinä. Organisaatioille on kokemuksemme mukaan erityisen hyödyllistä se, jos kaikki tehtävät liittyvät esimerkiksi jonkin organisaation strategiseen kehittämisalueeseen ja osallistujat tarkastelevat sitä oman työnsä, yksikkönsä tai vastuualueensa kannalta. Tästä kokonaisuudesta voi tiivistyä organisaatiolle erinomaisen käyttökelpoinen kehittämisen työkalu.

Kehittämisohjelma voidaan toteuttaa 5 x puolipäivän tai 2,5 kokopäivän pakettina.[/text_block]

— SPACER —

Lilly Korpiola

Lilly Korpiola on erittäin kokenut johtamisen ja viestinnän valmentaja. Lillyllä on yli 25 vuoden kokemus organisaatioiden strategisesta kehittämisestä Suomessa ja kansainvälisesti. Lillyn erikoisosaamista on vaativat vuorovaikutustilanteet, kuten johtamis- ja kriisiviestintä, muutosjohtaminen, sukupolviälykäs johtaminen ja strateginen viestintä.


— SPACER —

Henriika Maikku

Henriika Maikku on kokenut psykoterapeutti (Kela ja Valvira pätevyys), valmentaja ja kouluttaja. Hänellä vahva organisaatio-osaaminen työyhteisöjen valmentajana. Hänen erityisosaamistaan on työ- ja yksilöpsykologia, muutosvalmentaminen, vuorovaikutuksen kehittäminen sekä vaativien vuorovaikutustilanteiden systeeminen ymmärtäminen.


— SPACER —

— SPACER —

Ota yhteyttä

— SPACER —

Lilly Korpiola
lilly@psykologinenturvallisuus.fi
040 7185757

Henriika Maikku
henriika@psykologinenturvallisuus.fi
040 4168409

— SPACER —