Ihmiset oppivat sosiaalisissa vuorovaikutussuhteissa ja oppimisessa ilmapiirillä on tärkeä osuus. Jos ilmapiiri on kannustava, avoin ja psykologisesti turvallinen, tapahtuu helposti uuden oppimista, rohkeita innovaatioita ja toimivaa itseohjautuvuutta. Mutta ennen muuta ihmiset ovat valmiita ottamaan riskejä ja antamaan itsestään enemmän. Sitoutumisen kannalta ilmapiirin johtaminen on aivan ratkaiseva tekijä.

Tunteiden tunnistamisen kyky ja tunneilmapiirin lukutaito on eräs tärkeimpiä johtajan vuorovaikutusominaisuuksia. Kollektiivisten tunteiden sanoittamisen kyky on yksi voimakkaimmista johtamisviestinnän työkaluista. Kollektiivisten tunteiden sanoittamista voi harjoitella. Kun organisaatiossa ymmärretään jaetut tunteet ja kokemukset, syntyy aitoa yhteisöllisyyttä ja sitoutumista yhteiseen päämäärään. Jaetut voitot, kuten myös tappiotkin, pitää osata sanoittaa. Vaikenemisen kulttuurilla synnytetään varjo-organisaatioita, jotka ovat erityisesti muutoksessa kehitystä jarruttava tekijä. Turhan muutosvastarinnan purkaminen vie aikaa ja heikentää yleistä ilmapiiriä.

Monasti suomalaisissa organisaatioissa ja yhteisöissä saatetaan vähän jopa pelätä tunteita. Usein näkee johtamiskulttuurissa piirteitä, missä vain asiat ja faktat tuntuvat merkitsevän ja ihmisten tunteet saatetaan kokea häiritsevänä tai joskus jopa uhkaavina. Tunteet ovat osa organisaation identiteetin rakennusprojektia tai muutoksessa identiteetin uudelleennevottelua. Tunteet ovat läsnä joku näkyvästi tai näkymättömästi. Jos niille ei anneta luonnollista tilaa ja henkilöstöä ei kuunnella, alkavat ne näkyä kokouksissa esimerkiksi passiivis-agressivisena, epäsuorana tai vetäytyvänä käytöksenä.

Miksi psykologinen turvallisuus on niin tärkeää vuorovaikutuksessa. Professori Tali Sharot on tiivistänyt asian yksinkertaisesti: ”Pelko aiheuttaa toimettomuutta ja johtaa välttelyyn. Kun taas jonkun palkkion tai hyödyn saaminen johtaa muutokseen ja toimintaan.”  Tutkimuksien mukaan suomalaisille tärkein aineeton palkkio on vuorovaikutuspalaute. Palkitse siis organisaatiotasi olemalle heille läsnä, antamalla palautetta ja luomalla psykologisesti turvallinen ilmapiiri, jossa voi onnistua.

Jos haluat, että autamme sinua rakentamaan organisaatiossasi vahvempaa vuorovaikutuskulttuuria, lisäämään johtamisen laatua ja rakentamaan huipputiimejä tai tuottamaan parempaa asiakaskokemusta, niin ota meihin yhteyttä! Pohditaan yhdessä. Meillä on kokemusta siitä, miten muutos ja kehittyminen voi tapahtua.

Lilly ja Henriika