Psykologinen turvallisuus

Johtajuuden ytimessä

Mitä psykologinen turvallisuus tarkoittaa kriisiaikoina?

Psykologinen turvallisuus pitää sisällään mielen, tunteiden, kehon ja sosiaalisen liittymisen sekä yhteyden toisiin

Mielen suojaaminen

Meillä on erilaisia tapoja suojata mieltämme manipuloinnilta, hyväksikäytöltä ja väärältä tiedolta. Tähän liittyy mm. medialukutaito ja informaatiotulvan säätely. Tilannekuva vahvistaa mielen turvaa

Kehon suojaaminen

Kehon tasolla psykologinen turvallisuus näkyy siinä, ettei ihminen ole jatkuvasti joko yli- tai alivireystilassa. Kehotasolla psykologinen turvallisuus palaa arkisten perustarpeiden riittävyyteen – ruokaan, lämpöön, uneen, suojaan. Kehon psykologinen turvallisuus näkyy toimintakykynä. Ylivireystilassa ihminen sählää ja alivireystilassa ihminen lamaantuu.

Tunteiden suojaaminen

Kriisiaikoina vaaratutka on joka tapauksessa aktivoitunut. Se on normaalia. Tunteiden suojaamisessa on tärkeää, ettei pelko jää päällä ja häiritse toimintakykyä. Pelottaminen tunteiden kohtaaminen ja sanoittaminen ääneen on osa psykologisen turvallisuuden syntymistä. Kun pelon sanoittaa, sen voima lievenee. Huolestumispuhe lisää pelkoa, ei pura.

Yhteisön suojaaminen

Yhteisöllinen psykologinen turvallisuus on maanpuolustuksen ydintä. Yhteisöllisyyden kokemuksen ja oikeanlaisen viestinnän kautta meissä aktivoituu kollektiivinen kokemus turvasta ja turvan puolustamisesta. Yhteisöllisyys voidaan kokea sekä medioidusti että fyysisesti. Psykologista turvallisuutta vahvistaa, että löydämme oman ja sopivan kokoisen paikkamme kokonaisuudessa. Psykologista turvallisuutta vahvistaa, että löydämme oman ja sopivan kokoisen paikkamme kokonaisuudessa.

webinaari ke 27.4.2022 klo 10-12

Mitä psykologinen turvallisuus tarkoittaa kriisiaikana

Kriisiaikoina psykologinen turvallisuus syntyy vakaudesta sekä toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden vahvistamisesta. Organisaatioiden avainhenkilöillä on keskeinen rooli psykologisen turvallisuuden tunteen vahvistamisessa. 

Psykologinen turvallisuus pitää sisällään kyvyn suojella sekä mieltä, tunteita että kehoa ylikuormittumiselta. Oikeanlaisen viestinnän kautta meissä aktivoituu kollektiivinen kokemus turvasta. 

Käymme webinaarissa läpi tärkeimmät konkreettiset keinot, joilla voit vahvistaa omaa resilienssiäsi sekä tukea oman yhteisösi psykologista turvallisuutta. 

 

Valmennamme organisaatioita psykologisen turvallisuuden, kriisiviestinnän ja vaativan vuorovaikutuksen alueilla

Nopea sparraus

Kriisiviestinnän ja poikkeustilaviestinnän nopea sparraus. Tämä tehdään yhden tai kahden tunnin etäpalavereina. Sparraus sopii erityisesti akuutin kriisitilanteen jäsentämiseen ja purkamiseen, tilannekuvan muodostamiseen sekä kehittämistoimenpiteiden tunnistamiseen.

Konsultointi

Kriisiviestinnän tai psykologisen turvallisuuden johtamisen laajempi konsultointi asiakkaan tarpeen mukaan määriteltynä.

Verkkokurssi

“Kriisiviestintä ja psykologisen turvallisuuden johtaminen” kattaa kokonaisvaltaisen kuvan esimiestyöstä ja johtamisesta kriisitilanteessa. Verkkokurssi antaa konkreettisia työkaluja tunteiden, epävarmuuden ja kuormittavuuden hallitsemiseksi. Kokonaisuus räätälöidään kunkin organisaatioon tilanteeseen ja tarpeisiin, ja siihen voidaan liittää organisaatiokohtainen osio, kuten asiakkaan johdon oma puheosuus.

Monimuotovalmennus

Voimme täydentää ja syventää oppimisvaikutusta suoralla verkkovalmennuksella, ennakkovideoilla ja ennakkotehtävillä, vuorovaikutteisilla osioilla, tiimikohtaisilla reflektioilla sekä vaikuttavuusanalyyseillä. Nämä suunnitellaan organisaatiokohtaisesti erikseen.

kriisiaika koskettaa nyt jokaista

Valmennamme organisaatioita psykologisen turvallisuuden, kriisiviestinnän ja vaativan vuorovaikutuksen alueilla. Psykologisen turvallisuuden vahvistaminen organisaatioissa ja yksilöiden elämässä on juuri nyt tärkeää.

Ihmiset kokevat koronan edessä pelkoa, epävarmuutta, riittämättömyyttä ja myös uupumista sekä toimintakyvyn alenemista. Meillä on pitkä kokemus näistä asioista.

Valmennusmetodimme avulla voidaan vahvistaa ihmisten välistä yhteisymmärrystä, vuorovaikutusta ja luottamusta. Tutkimuksien mukaan huipputiimeillä ja organisaatioilla on yksi yhteinen piirre, ja se on psykologinen turvallisuus.

ajankohtaista
juuri nyt

"Kriisitilanteessa esimiehen tehtävänä on tukea työntekijöitään keskittymään omaan perustehtäväänsä. Se vahvistaa vakauden ja turvallisuuden tunnetta."

vahvista organisaatiosi resilienssiä vuorovaikutus-älykkään viestinnän kautta

Tilaa valmennus, workshop tai verkkoluento!

Etä- ja digiajan viestintä kuntoon

Meiltä saat tutkittuun tietoon perustuvia tehokkaita, arjessa toimivia työkaluja.

Viestinnällä vahvistetaan yhteisöllisyyttä

Viestintä ei ole vain vaikuttamista ja tiedottamista.  Se on myös toisten tarpeisiin vastaamista ja yhteyden luomista.

Lähi - Verkko - Hybridi

Olemme joustavia. Tarjoamme työpajan teille parhaiten sopivassa muodossa.

valmentajat

Yhdessä Lilly ja Henriika muodostavat rautaisen ammattilaistiimin. Heidän verkostostaan löytyy myös parhaita asiantuntijoita tukemaan vaativaa konsultointi ja kehittämistyötä.

Lilly Korpiola

Lilly Korpiola on Suomen johtavia kriisiviestinnän asiantuntijoita ja valmentajia. Lilly on myös tutkinut viestintää ja ihmisten välistä vuorovaikutusta poikkeusoloissa. Hänen sparrattaviaan on mm. monet merkittävät viranomaiset ja organisaatiot. Lilly on kirjoittanut useita tietokirjoja, joista Kriisiviestintä digitaalisessa julkisuudessa (2011 Infor) on alan oppikirja. Tällä hetkellä Lilly kirjoittaa kirjaa KORONA-riskiyhteiskunnan musta joutsen (Tammi 2021) Petro Poutasen kanssa. Kirja käsittelee pandemian yhteiskunnallisia ja sosiaalisia vaikutuksia.

Lilly Korpiola - johtamisviestintä - psykologinen turvallisuus
Henriika Maikku - psykoterapeutti - psykologinen turvallisuus

Henriika Maikku

Henriika Maikku on kokenut psykoterapeutti (Kela ja Valvira pätevyys), valmentaja ja kouluttaja. Hänellä vahva organisaatio-osaaminen työyhteisöjen valmentajana. Hänen erityisosaamistaan on työ- ja yksilöpsykologia, muutosvalmentaminen, vuorovaikutuksen kehittäminen sekä vaativien vuorovaikutustilanteiden systeeminen ymmärtäminen.

Ota yhteyttä

lilly korpiola

lilly@iki.fi

040 7185757

henriika maikku

henriika@soulteam.fi

040 4168409